Tjänster

Tjänsteutbud

På vår byggfirma, Drawc Slawomir Bygg & Städ, så kan du få hjälp med det mesta som rör någonting inom bygg och dylikt. Detta kan exempelvis röra sig om renoveringsuppdrag, konstruktion, byggnation, tillbyggnad, nybyggnad och annat inom bygg och snickeri. Vi har hjälpt många kunder med uppdrag av varierande art. Det gör att vi har blivit duktiga och rutinerade på det som vi gör. Om du är intresserad av de tjänster som vi gör, så hör av dig till oss. Vi kan sedermera tillsammans komma fram till en så bra lösning som möjligt för dig.